nieuws

Publicatie jaarplan SRI

Het Coördinatie & Uitvoeringsorgaan heeft het jaarplan 2022 vastgesteld in samenspraak met de Begeleidingsraad.

16-12-2021 | 14:13
Figuur Proces richtlijnontwikkeling

Kick-off van het SRI

Op donderdag 7 oktober 2021 is de kick-off van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

28-09-2021 | 14:30
Vuisten die samenwerking verbeelden
Meer nieuws