Alle richtlijnen

Richtlijnen voor het hele zorglandschap

Op dit moment worden SRI-richtlijnen opgesteld. De WIP-richtlijnen gelden totdat de herziene SRI-richtlijnen hier worden gepubliceerd. Op deze pagina vindt u dan een overzicht van de herziene SRI-richtlijnen.

Werkgroep Infectie Preventie-richtlijnen

U vindt hieronder alle WIP-richtlijnen op het gebied van infectiepreventie. De meeste van deze WIP-richtlijnen zijn onderverdeeld naar type zorginstelling:


Disclaimer
U dient na te gaan of de richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. 
De website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.