De 12 richtlijnen voor 2022

In dit overzicht zie je welke SRI-richtlijntrajecten in 2022 starten en in welke fase de richtlijnen op dit moment zijn.

Richtlijn    Fase* Trekker/regiehouder
Blaaskatheterisatie Ontwikkeling FMS
Clostridium difficile Ontwikkeling FMS
Desinfectie huid & slijmvliezen + puncties Ontwikkeling FMS
Omstandigheden en gedrag op OK + preoperatieve handdesinfectie Ontwikkeling FMS
Reiniging en desinfectie van hulpmiddelen Ontwikkeling FMS
Reiniging en desinfectie van instrumentarium Ontwikkeling FMS
Scopen Ontwikkeling FMS
Toediening medicatie Ontwikkeling FMS
Accidenteel bloedcontact Ontwikkeling RIVM
Scabiës Ontwikkeling RIVM
Pospoelers en vermaalsystemen Ontwikkeling SKILZ
Urinelozing en stoelgang Ontwikkeling SKILZ
Persoonlijke hygiëne patiënt & bezoeker Voorbereiding SKILZ

* Toelichting op de betekenis van verschillende fases:

 • Nog niet gestart: regiehouder is nog niet gestart
 • Voorbereiding: bezig met de samenstelling en activering van de werkgroep
 • Ontwikkeling: de werkgroep is bezig met een eerste concept
 • Commentaar: het eerste concept is uitgezet voor commentaarronde
 • Afronding: toewerken naar autorisatie en publicatie
 • Gepubliceerd: richtlijn is gepubliceerd met een link

De 12 richtlijnen voor 2021

In dit overzicht zie je welke SRI-richtlijntrajecten in 2021 starten en in welke fase de richtlijnen op dit moment zijn.

Richtlijn    Fase* Trekker/regiehouder
Vormen van isolatie Ontwikkeling FMS
Isolatie indicaties Ontwikkeling FMS
Eigen isolatiekamer Ontwikkeling FMS
Persoonlijke beschermingsmiddelen Ontwikkeling FMS
BRMO Ontwikkeling FMS
MRSA Ontwikkeling FMS
Reiniging en desinfectie ruimte (incl. validatie) Ontwikkeling FMS
Luchtbeheersing OK** Gepubliceerd FMS
POWI/SSI** Ontwikkeling FMS
Handhygiëne Ontwikkeling RIVM i.s.m. SKILZ
Persoonlijke hygiëne medewerker Ontwikkeling SKILZ i.s.m. RIVM
Basishygiëne Thuiszorg Ontwikkeling RIVM

* Toelichting op de betekenis van verschillende fases:

 • Nog niet gestart: regiehouder is nog niet gestart
 • Voorbereiding: bezig met de samenstelling en activering van de werkgroep
 • Ontwikkeling: de werkgroep is bezig met een eerste concept
 • Commentaar: het eerste concept is uitgezet voor commentaarronde
 • Afronding: toewerken naar autorisatie en publicatie
 • Gepubliceerd: richtlijn is gepubliceerd met een link

** Deze richtlijntrajecten zijn al eerder gestart als onderdeel van een pilot voorafgaand aan het opstarten van het SRI.

Richtlijnen 2023-2025

Ieder jaar maakt het SRI opnieuw een planning voor de richtlijnherzieningen. Door actuele ontwikkelingen en voortgang in gestatte richtlijntrajecten kunnen deze prioriteiten nog veranderen.

Richtlijn Geplande start        Trekker   
Hydrotherapie  2023 - 2024 FMS
Echografie & TEE  2023 - 2024 FMS
Arteriele katheters  2023 – 2024 FMS
Babyvoeding  2023 – 2024 RIVM
Basishygiëne bij lichaamsverzorging  2023 – 2024 SKILZ
Beademing  2023 – 2024 FMS
Bewaren instrumentarium  2023 – 2024 FMS
Hemodialyse  2023 – 2024 FMS
Huisdieren en planten  2023 – 2024 SKILZ
Intraveneuze katheters  2023 – 2024 FMS
Laserinstrumentarium/apparatuur  2023 – 2024 FMS
LCHV Verpleeghuizen  2023 – 2024 RIVM
Legionella  2023 – 2024 RIVM
Linnengoed  2023 – 2024 SKILZ
Neonatologie  2023 – 2024 FMS
Norovirus  2023 – 2024 RIVM
Onderhoud apparatuur  2023 – 2024 FMS
Opslag SMH  2023 – 2024 FMS
Prionziekten  2023 – 2024 RIVM
Psychiatrische instellingen  2023 – 2024 RIVM
Sondevoeding algemeen  2023 – 2024 FMS
TBC  2023 – 2024 RIVM
Urinelozing en stoelgang  2023 – 2024 SKILZ
Vernevelaars/verdampers  2023 – 2024 FMS
Virale hemorragische koorts  2023 – 2024 RIVM
Waterinfecties  2023 – 2024 FMS
Zorg voor mensen met een handicap  2023 – 2024 SKILZ
Cytomegalovirus  2023 - 2024  FMS
Sondevoeding neonatologie  2023 - 2024  FMS
Ambulancediensten  Na 2024 RIVM
Dermatologie  Na 2024 FMS
Jeugdgezondheidszorg  Na 2024 RIVM
Microbiologie  Na 2024 FMS
Oogheelkunde  Na 2024 FMS
Totaal aantal richtlijnen   36
FMS trekker   21
RIVM trekker   10
SKILZ trekker   5