Verpleger vaccineert patient

Publieke gezondheidszorg

De publieke gezondheidszorg richt zich op het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van Nederland. Dit zijn geen scherp begrensde werkgebieden, ze hebben raakvlakken met alle vormen van zorgverlening. Bij het bestrijden en het voorkómen van infectieziekten hebben de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en een  belangrijke taak. Dit gebeurt onder meer door het geven van vaccinaties en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek bij een uitbraak, maar ook door binnen en buiten zorginstellingen te adviseren over maatregelen.

De Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding (LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)) van het RIVM werkt op landelijk niveau intensief samen met verschillende beroepsgroepen, zorgprofessionals uit alle zorgdomeinen en met de GGD’en. De SRI-richtlijnen in het domein publieke gezondheidszorg zijn richtlijnen buiten de intramurale zorg. Ze hebben raakvlakken met alle domeinen en/of zijn richtlijnen die niet bij een specifiek domein kunnen worden ingedeeld.

Werkgroep Infectie Preventie-richtlijnen

De WIP-richtlijnen voor de publieke gezondheidszorg vindt u op deze pagina.